• S podnikatelskými aktivitami v soukromé sféře jsme začali hned na začátku devadesátých let, a protože legislativa i licence na jednotlivé oblasti vyžadovaly jinou právní subjektivitu, vznikla v lednu roku 2005 společnost ZRŮST s.r.o.
  • Mezi hlavní oblasti společnosti patří agenturní činnost a práce v oblasti kvality automotive